דני לוי תקשורת הוא משרד יחסי ציבור וייעוץ תקשורת מהגדולים בישראל.
אלו חלק מהגופים אשר מיוצגים בחטיבות השונות של המשרד: