דני לוי תקשורת הוא משרד יחסי ציבור וייעוץ תקשורת מהגדולים בישראל.
אלו חלק מהגופים אשר מיוצגים בחטיבות השונות של המשרד:

  • New York
  • London
  • Tokyo